MEB'den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
   » Personel Müdürlüğü
   » Personel Müdürlüğü
   » Milli Eğitim Müdürlükleri
   » Milli Eğitim Müdürlükleri
   » Öğretmen Eğitimi
   » Öğretmen Eğitimi
   » Talim ve Terbiye Kurulu
   » Talim ve Terbiye Kurulu
   » Milli Eğitim Şurası
   » Milli Eğitim Şurası
   » Okul Öncesi
   » Okul Öncesi
   » İlköğretim
   » İlköğretim
   » Ortaöğretim
   » Ortaöğretim
   » Mesleki ve Teknik Eğitim
   » Mesleki ve Teknik Eğitim
   » Din Öğretimi
   » Din Öğretimi
   » Özel Öğretim
   » Özel Öğretim
   » Yurtdışı Eğitim Öğretim
   » Yurtdışı Eğitim Öğretim
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

MEB'den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Sınava başvuruların 22 Aralık tarihine kadar yapılması gerekmekte.


MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN ADI: Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
SINAVIN YAPILACAĞI YER: ANKARA
SINAVIN TARİHİ: 11 Ocak 2009 Pazar günü (Saat:10.00'da başlayacak)
SINAVA KATILABİLECEKLER: Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları.

SINAV KONULARI
A- GENEL MEVZUAT
1) T.C.Anayasası,
2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı)
3) Devlet Memurları Kanunu,
4) İl idaresi Kanunu,
B- ÖZEL MEVZUAT
1) Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
2) Milli Eğitim Temel Kanunu,
3) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,
C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ
1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,
2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,
3) Branş bilgisi,
4) Öğretim metot ve teknikleri,
D-YABANCI DİL
İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)


SINAV YÖNTEMİ:
Test tekniği uygulanacaktır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) aracılığıyla yapılacaktır.


SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılabilmek için;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,
2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,
3. Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,
4. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (01 OCAK 1968 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.)
6. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olduğunu beyan etmek.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe branşları için ortaöğretim kurumlarında ve Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret (Meslek Dersleri) branşları için de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında branşında çalışmış olma şartları aranacaktır.
2. Atama yapılacak Müfettiş Yardımcılığı kadro sayısı toplam 51 olup, bunlar 5.derece kadrodur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi gereğince, müktesebi 1.derece olan adaylar bu kadrolara atanamamaktadır. Bu nedenle, müktesep kadrosu 1. derece olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Müktesep kadro dereceleri 2. 3 ve 4.derecede olan adaylar sınavı kazandıkları takdirde, belirtilen Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ: Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler başvuru formu bilgi girişini kadrolarının bulunduğu kurum aracılığı ile yaptıktan sonra alacakları onaylı Sınav Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen Başvuru İçin Gerekli Belgeleri , Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 6. Kat B blok 06600 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen yada APS veya özel hızlı posta servisi aracılığı ile göndereceklerdir. Başvuru evrakının Teftiş Kurulu Başkanlığı evrakına son teslim tarihi 22 Aralık 2008 saat 17:00 dır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1.Nüfus cüzdanının yetkili merciden tasdikli örneği,
2.Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kayıt belgesi,
3.4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,
4.Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti
5.Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
6.Hizmet belgesi (asıl olarak yöneticilik yapılan tarihler açıkça belirtilecek).
7.Kendi el yazısı ile öz geçmişi,
8.Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka hesap belgesi.

SINAVA BAŞVURU SÜRESİ:
12 KASIM 2008 22 ARALIK 2008 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

ATAMA YAPILACAK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Branşlara göre: Türk Dili ve Edebiyatı (4), Matematik (4), İngilizce (3), Fizik (5), Kimya (2), Biyoloji (4), Tarih (2), Coğrafya (3), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (3), Erkek Teknik (Meslek Dersleri) (3), Kız Teknik (Meslek Dersleri) (4), Ticaret (Meslek Dersleri) (4), Felsefe (2), Beden Eğitim (3), Müzik (2) ve Resim (3) ) olmak üzere toplam (51) müfettiş yardımcısı alınacaktır

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 29 ARALIK 2008 tarihinden itibaren www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar 5 OCAK 2009 tarihinden itibaren başvurusunu yaptığı kurumlardan SINAV GİRİŞ BELGESİ alacaklardır.
Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; değerlendirmenin tamamlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla ilişkiler bölümünde), Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul ve İzmir Çalışma Merkezlerinde, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında branşlara göre belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.
Başarısız olan adayların başvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 30.-YTL (Otuz Yeni Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C.Ziraat Bankası, T.Vakıflar Bankası ve T.Halk bankası A.Ş. nezdindeki kurumsal tahsilât programı aracılığı ile yatırılır. Ücretin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi başvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANIŞMA HATLARI:
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131881 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.

MEB; 12.11.2008
İlgili Haberler
AÖL'de Ek Sınav
22.08.2011
2011 SBS 7. ve 8. Sınıf Soru ve Cevapları
05.06.2011
MEB'den Haziran'da 30.000 Kadrolu Öğretmen Ataması
26.04.2011
Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi
02.12.2010
18. Milli Eğitim Şurası Başladı
02.11.2010
Öğretmen Atamaları Ertelendi
01.09.2010
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi