Sözleşmeli Diş Hekimi Ataması
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
   » KPSS
   » KPSS
   » Memur Atamaları
   » Memur Atamaları
   » Devlet Personel Başkanlığı
   » Devlet Personel Başkanlığı
   » Öğretmen Atamaları
   » Öğretmen Atamaları
   » Sağlık Bakanlığı Atamaları
   » Sağlık Bakanlığı Atamaları
   » KPSS-A Grubu
   » KPSS-A Grubu
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

Sözleşmeli Diş Hekimi Ataması

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ekim tarihinde 246 sözleşmeli Diş Hekimi ataması yapılcaktır. Atama başvuruları 10 Ekim taihine kadar internet üzerinden yapılacaktır.
Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (246) Diş Tabibi alımı yapılacaktır:

a) (131) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle, (115) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle Diş Tabibi alınacaktır.

b) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.


AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Kura noter tarafından 24 Ekim 2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilanen duyurulacak yer ve saatte yapılacaktır.

2. Kura sonucu yerleşenler, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

3. Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim haricindeki bir birime herhangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

4. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

5. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

6. Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel gibi) bu pozisyonlara müracaat edebileceklerdir.

7. Ancak, bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

8. Kura sonucu, adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlayabilmeleri için bu tarihe kadar istenecek belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.

9. Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirilenlerden “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2. Bu kuraya müracaat edenlerin 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.KURA TAKVİMİ

1. Kura başvuruları; internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.

2. Başvurular, 06 Ekim 2008 Pazartesi günü başlayıp, 10 Ekim 2008 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.

3. Kuraya başvuranların başvuru formlarını en geç 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.

4. Kura 24 Ekim 2008 Cuma günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


KURA İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu, 15 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.


Sağlık Bakanlığı; 07.10.2008
İlgili Haberler
KPSS 2011/9: Yerleştirme Sonuçları
22.12.2011
KPSS 2011/9 Sağlık Bakanlığı Başvuruları
13.12.2011
KPSS 2011/2: Yerleştirme Sonuçları
04.12.2011
2011-2 KPSS Atama Başvuruları
23.11.2011
2011/8 KPSS Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları
16.08.2011
2011 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sonuçları
29.07.2011
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi