Bulgaristan göçmenlerine TOKİ'den müjde
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
   » İMKB
   » İMKB
   » Merkez Bankası
   » Merkez Bankası
   » Hazine
   » Hazine
   » Bankalar Birliği
   » Bankalar Birliği
   » Dış Ticaret
   » Dış Ticaret
   » Gümrük Müsteşarlığı
   » Gümrük Müsteşarlığı
   » Özelleştirme İdaresi
   » Özelleştirme İdaresi
   » SPK
   » SPK
   » TMSF
   » TMSF
   » BDDK
   » BDDK
   » DPT
   » DPT
   » TOKİ
   » TOKİ
   » TÜİK
   » TÜİK
   » Enflasyon
   » Enflasyon
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

Bulgaristan göçmenlerine TOKİ'den müjde

Bulgaristan'dan 1989-1995 döneminde zorunlu göçle gelen, parasını yatırıp, devletten konut almak için ortalama 17 yıldır bekleyen 17 bin ailenin sorunu çözülüyor.

Para iade talebine ilişkin birinci ödeme listesi aşağıda yayınlanmıştır. Listede ismi olan soydaşların 16.02.2009 pazartesi gününden itibaren nüfus cüzdanları ve adreslerini gösteren adına kayıtlı fatura yada ikametgah ilmuhaberi ile birlikte adreslerine en yakın t.vakıflar bankası şubesine başvurmaları halinde ödeme yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Ödeme Listesi


TOKİ DUYURUSU

5543 sayılı İskan Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5819 sayılı Kanun 05.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren Kanun kapsamında; Göçmen soydaşların konut başvuru aşamasında yatırmış oldukları bedeller, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde yatırmış oldukları bedel, yatırıldığı tarihten ödeneceği tarihe kadar Tüketici Fiyat Endeksi esas alınmak suretiyle hesaplanarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından göçmen konutları hesabından ödenecektir.

Ayrıca; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca aranılacak başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla talepleri halinde, herhangi bir kura şartına tabi olmaksızın yukarıdaki şekilde hesaplanarak kendilerine ödenecek bedelin, konut peşinat yada ana para ödemesinden mahsup edilmesi suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın alt gelir grubu ile yoksullara yönelik sosyal konut projelerinden yararlandırılırlar.

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda; Para iadesi veya konut projesine katılım koşulları ve örnek dilekçeler aşağıda belirtilmiştir.

Para iadesine ilişkin;

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının aylık olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları baz alınarak ödemeler yapılacaktır. Yazılı dilekçesi İdaremize intikal eden soydaşın, dilekçesi incelenerek para iadesi almaya müstahak olanların isim listeleri ile alacakları bedel İdaremizin www.toki.gov.tr Internet adresinde yayınlanacaktır. İsmi yayınlanan soydaş para iadesini arzu ettiği T.Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğünden tahsil edebilecektir. (Dilekçe ve istenilen belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Göçmen Konutları Koordinatörlüğü Bilkent/ANKARA adresine APS, Taahhütlü mektup veya Kargo yolu ile gönderile bilinir.)

Örnek; 1991 yılının HAZİRAN ayında yatırılan 2.500.000.-TL(İkimilyonbeşyüzbin)’nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile genişletildiğinde (Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının verilerine göre) 2008 yılının ARALIK ayı itibariyle 2.132,22.-YTL (İkibinyüzotuziki YTL yirmiiki kuruş) rakamına ulaştığı hesaplanmıştır. Bu rakam paranın yatırıldığı tarih ve ödeneceği tarihe göre açıklanan TÜFE oranına göre değişiklik gösterebilecektir.

Para iadesinde istenilecek belgeler;

Başvuru bedelini yatıran şahsın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden alınmış Vatandaşlık numarasını da gösterir Onaylı Nüfus Kayıt Örneği, (Başvuru aşamasından sonra hayatını kaybeden soydaşın başvuru bedeli Mahkemeden çıkartacakları Veraset İlamı ile Kanuni varislerine hisseleri oranında ödenecektir. Varislerin tümünün bir araya gelmesi veya birini yetkili kılması neticesinde ödeme yapılacaktır.)
Banka Dekont fotokopisi, (Banka dekontunu kaybeden veya dekontu okunmayan soydaşlar konut başvuru aşamasında müracaat ettiği ilin göçmen bürosuna başvurarak şahsi dosyasında bulunan dekontun bir suretini temin edebilirler, dekontunu temin edemeyen soydaşın ödemesi ilgili Valiliklerce İdaremize intikal eden bilgi doğrultusunda yapılacaktır.)
Söz konusu tutarın tahsili talebiyle dava açılmış ise; Davacıların davadan feragat ettiğine dair dilekçelerinin Hakim havaleli bir suretini yada feragat nedeniyle davanın Reddine dair kararın bir örneğinin İdaremize ibraz edilmesi durumunda anılan Kanun hükümlerinden faydalanılacaktır. Bu kişilerin davalarına devam etmeyi tercih etmeleri durumunda ise; söz konusu Kanun hükümlerinden yararlandırılmayıp yargılama neticesinde verilecek Mahkeme kararına göre işlem tesis edilecektir.
Not: Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğler doğrultusunda konut başvuru bedelini Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aktararak bedelsiz arsa tahsisi amacıyla kurulan kooperatife aktaran soydaşın her hangi bir alacağı bulunmadığından konuya ilişkin İdaremizce herhangi bir ödeme veya işlem yapılması mümkün değildir.

Konut talebine ilişkin;

İdaremizce; Kanunda belirtildiği gibi aranılacak başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla talepleri halinde, herhangi bir kura şartına tabi olmaksızın yukarıdaki şekilde hesaplanarak kendilerine ödenecek bedelin, konut peşinat yada ana para ödemesinden mahsup edilmesi suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın alt gelir grubu ile yoksullara yönelik sosyal konut projelerinden yararlandırılırlar.

Bu hüküm doğrultusunda; Konut talebinde bulunan soydaşların öncelikle aşağıda belirtilen alt gelir veya yoksul grubu başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Alt gelir veya yoksul grubunda belirtilen şartlardan hangisini taşıyorsa diğerinin üstünü çizerek hangi ilde konut talep ettiğini içeren EK:2’ de belirtilen dilekçe örneğini imzalayarak 31 MART 2009 tarihine kadar İdaremize intikal ettirmesi gerekmektedir.

Başvurusu İdaremize intikal eden soydaşların talepleri değerlendirilecek hangi İl ve mevkide konut yapılacağı veya yapımı devam eden projelerden ne kadar kurasız kontenjan ayrılacağı, konutun m2 büyüklüğü, başvuru aşamasında yatırılması gereken peşinat, ödeyeceği aylık taksitler ile konutun toplam bedeli ayrıca kendisine yazılı olarak bildirilecektir.

Soydaş İdarenin kendisine sunduğu konut projesini kabul etmesi durumunda yatırmış olduğu başvuru bedeli TÜFE oranlarına göre hesaplanarak peşinat yada ana para ödemesinden mahsup edilmek koşulu ile ismi İdaremiz Finansman Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.Finansman Dairesi Başkanlığınca istenilecek belgeleri temin etmesi durumunda kendisi ile konut satış sözleşmesi imzalanacaktır.

Soydaş kendisine sunulan konut projesini kabul etmemesi durumunda yeniden Kanunda belirtilen bir yıllık süre içinde yazılı başvurmak koşulu ile para iade talebinde bulunabilecektir. (Dilekçe ve istenilen belgeler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Göçmen Konutları Koordinatörlüğü Bilkent/ANKARA adresine APS, Taahhütlü mektup veya Kargo yolu ile gönderile bilinir.)

Ayrıntılı bilgi ve Dilekçe Örneği için tıklayınız...

TOKİ; 02.03.2009
İlgili Haberler
Temmuz 2009 Enflasyon Rakamları
04.08.2009
TOKİ'den İşsizlere 100 TL taksitle ev
12.03.2009
Memur ve emekliye 300 TL kriz ödemesi
11.03.2009
Şubat 2009 Enflasyon Rakamları
03.03.2009
KİT'ler 2008'de 2,185 milyar lira zarar etti
02.03.2009
En zengin 100 Türk
02.03.2009
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi