Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Subay alımı
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
   » Genelkurmay
   » Kara Kuvvetleri
   » Deniz Kuvvetleri
   » Hava Kuvvetleri
   » Jandarma
   » Sahil Güvenlik
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Subay alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Sözleşmeli Subay olarak istihdam edilmek üzere bayan ve erkek fakülte mezunlarından (Elektrik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Diş Tabibi, Eczacı) personel alınacaktır.

1. ALINACAK BRANŞLAR :

Elektrik Mühendisi
İnşaat Mühendisi
Beden Eğitimi Öğretmeni (Yelken Branşında)
Diş Tabibi
Eczacı

2. ARANILAN KOŞULLAR :

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
c. Askeri öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere daha önce her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,
ç. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
e. Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
f. Erkek adaylar için hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,
g. Okul idarelerinde disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,
ğ. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
h. Alım yapılacak branşlara göre kaynak olarak belirlenen en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak (Örgün eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanların başvuruları kabul edilir.),
ı. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak,
i. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
j. 04 MAYIS 2007 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından (04 MAYIS 1980 ve daha sonra doğmuş olmak), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (04 MAYIS 1975 ve daha sonra doğmuş olmak),
k. Bayanlar için en az 164 cm., erkekler için en az 169 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo standartları içinde olmak,
l. Muayeneye gönderileceği asker hastanesinden "SÖZLEŞMELİ SUBAY OLUR" kayıtlı sağlık raporu almış olmak (Sınavları kazanan adaylar bilahare Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nca sevk edilecektir),
m. Yedek subaylık hizmetini halen yapmakta olan veya bitirmiş olanlar için yedek subaylıktaki sicil notu ortalaması % 85'den aşağı olmamak.
n. Beden Eğitimi Öğretmeni branşına alınacaklar için yelken branşında en az 1 nci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak,
o. Beden Eğitimi Öğretmeni branşına alınacaklar için öğretmenlik formasyonu sertifikasına sahip olmak.
ö. Bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak ve hakkında hazırlık soruşturması olmamak veya cezaları para cezasına çevrilmiş olsa bile mahkumiyeti bulunmamak,

3. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a. Örneği internet "www.dzkk.tsk.mil.tr" adresindeki "Sözleşmeli Subay Alımları Tanıtım Kılavuzu"nda bulunan dilekçe (Söz konusu dilekçe örneğine uygun hazırlanmayan dilekçeye işlem yapılmayacaktır.),
b. Mezun olduğu üniversiteden alınan diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
c. Beden Eğitimi Öğretmeni branşına alınacaklar için öğretmenlik formasyonu sertifikasının aslı veya noter onaylı örneği
ç. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)'nca onaylı denklik belgesi,
d. Kendisini, anne-baba ve kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan vukuatlı nüfus kayıt örneği,
e. Son halini gösterir 4,5X6 cm. ebadında 4 adet fotoğraf,
f. Beden Eğitimi Öğretmeni branşına başvuran adaylar için yelken alanında 1 nci kademe antrenörlük belgesi.
g. Posta pulu (5 TL değerinde)

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 04 MAYIS 2007 tarihine kadar postayla veya şahsen "Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı 34670 Beylerbeyi/İSTANBUL" adresine yapacaklardır.
b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.
c. Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel, başvurularını resmi duyuruya uygun olarak Komutanlıkları kanalı ile ve "Sözleşmeli Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesi ile yapacaklardır.
ç. Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nca başvuruları kabul edilen adaylara, sınav günü ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir.
d. Sözleşmeli subay alımları ile ilgili www.dzkk.tsk.mil.tr internet adresinden veya aşağıda belirtilen telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirsiniz.

İletişim: 0(216) 310 72 27/3310-3311-3312

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; 11.04.2007
İlgili Haberler
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı
10.07.2009
Uzman Erbaş Alımı
05.07.2009
Hava Kuvvetleri 2009 İlk Memur Alımı
23.02.2009
Jandarma'ya 100 Komando Uzman Erbaş Alınacak
19.07.2008
Jandarma Komutanlığına 149 Sivil Memur
21.05.2008
Deniz Kuvvetleri 99 Adet Memur Alımı
16.04.2007
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2011 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi