Jean Monnet Burs Programi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
   » Üniversitelerarası Kurul
   » Üniversiteler
   » Yurt-Kur
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Jean Monnet Burs Programi

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2009-2010 döneminde 100 bursiyer Avrupa'ya gönderilecek.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu bağlamda 2009-2010 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır.


Başvuru Koşulları

1. Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hali hazırda kamu, özel ve üniversite sektörü kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar ilgili “kamu sektörü”, “özel sektör” ve üniversite” kotalarından başvurabilirler.

Ø Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrolarda çalışmakta olanlar “üniversite” sektöründen başvurabilirler.

Ø Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar ile serbest meslek sahibi adaylar da “özel sektör” kotasından başvuru yapabilirler.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen kişilerin başvuruları (stajyerler veya aday memurlar dahil) kişisel başvuru olarak değerlendirilecek ve kabul edilmeyecektir.

Son sınıf öğrencilerinin burs sınavını kazanmaları halinde, 2009 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir.

Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar bursa başvuramazlar. Ancak, lisans eğitiminden sonra, bu yıl açıklanmış çalışma alanlarından herhangi biri ile ilgili yüksek lisans eğitimi yapmış veya çalıştıkları işyerlerinde ilgili alanlarda en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış olanlar başvurabilirler.

Halen yurtdışında lisans veya yüksek lisans programına devam edenler başvuruda bulunamazlar.

2. Adayların duyuru tarihinde 40 yaşından (26 Ocak 1969 ve sonrası doğanlar) gün almamış olmaları gerekmektedir. 40 yaş sınırı kamu sektörü çalışanları için geçerli değildir.

3. Adayların

Ø ya yüksek öğrenim (lisans) süresince 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 75 not ortalamasına

Ø veya başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine

sahip olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla belirtilen minimum lisans not ortalamasına sahip tüm adaylar başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahip olan adayların minimum lisans not ortalaması kriterini karşılamaları gerekmemektedir.

"İş deneyimi" ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir.

4. Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar başvuru yapamazlar.

5. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu değildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

6. Adayların yurtdışında eğitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

7. Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden incelemeye tabi tutulabilir.

8. Adayların hangi dilde eğitim yapacaklarını önceden belirleyerek, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavına o dilde girmeleri ve başvuru formu ile birlikte o dile ait seviye tespit belgesini vermeleri gerekmektedir.


Başvuru için Gerekli Belgeler

• Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için
• Öğrenci İşlerinden alınmış not çizelgesi – tüm adaylar için
• Diploma / mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için
• Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için
• Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) - tüm adaylar için
• Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için
• Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için


Sınav Takvimi

• Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 11 Mart 2009 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar Jean Monnet Yerleştirme Ajansı, Kızılırmak Sokak No:8, Kocatepe 06540 Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra ulaşan belgeler HİÇBİR SURETTE kabul edilmeyecektir. Posta ile başvuru yapılabilir ancak postadaki olası gecikmeler dikkate alınmayacağından, başvuru son tarihi ve saatinden önce Yerleştirme Ajansı'na ulaşacak şekilde postaya verilmelidir. Faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında telefonla bilgi verilmeyecektir. Sürece ilişkin tüm duyurular Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) , Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr) , Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yapılacaktır.

• Başvuru süresinin sona ermesini takiben adayların istenilen koşulları yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip etmediklerine ilişkin ön eleme yapılacaktır.

• Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavının endikatif tarihi 10 Nisan 2009 olup sınav Ankara'da gerçekleştirilecektir.

• Ön elemenin neticesine bağlı olarak, yazılı sınava girmeye uygun bulunanların listesi ve yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

• Adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

• Sınava girecek adaylardan, Avrupa Entegrasyon süreci ve/veya başvuru formunda belirtilen çalışma alanı ile ilgili konularda kompozisyon yazmaları istenebilecektir.

• Yazılı eleme sınavını geçen adaylar seçtikleri yabancı dilde sözlü sınava alınacaklardır. Sözlü sınavların endikatif tarihleri 18-29 Mayıs 2009 olup sözlü sınavlar Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınav yeri ve gününe ilişkin ayrıntılı bilgi anılan internet sitelerinde duyurulacaktır.

• Yazılı sınavdan sonraki sözlü sınavı da başarıyla geçerek bursu almaya hak kazananların isimleri Jean Monnet Ortak Komitesinin onayına tabidir. Nihai liste ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

• Burs başvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak faks veya e-posta aracılığıyla en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat 18:00’e kadar Jean Monnet Yerleştirme Ajansı’na iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar 27 Şubat 2009 Cuma günü anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır.


Jean Monnet Yerleştirme Ajansı
Faks: +90 312 417 7520
e-posta adresi: info@jeanmonnet.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: www.jeanmonnet.org.tr

JeanMonnet.org.tr; 02.03.2009
İlgili Haberler
5 Üniversite Bölünüyor
09.04.2009
Bilim ve Teknik Dergisinde Darwin Sansürü
10.03.2009
2009 Doçentlik Basvurulari
02.03.2009
Jean Monnet Burs Programi
02.03.2009
Galatasaray Üniversitesi 16.Dönem Avrupa Birligi Sertifika Programi
27.02.2009
Yüksekokullar 3 Yil Oluyor
25.02.2009
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi