22. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülügü Kurasi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
   » Personel Müdürlüğü
   » Hastaneler
   » İl Sağlık Müdürlükleri
   » Mecburi Hizmet
   » İlaç ve Eczacılık
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

22. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülügü Kurasi

Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ismi ilan edilen personel için 27 Ekim 2008 Pazartesi günü Devlet Hizmet Yükümlülüğü atama kurası yapılacaktır.

27 Ekim 2008 Pazartesi günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura yapılacaktır.
1-a) Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları 657 sayılı Kanuna göre yapılacaktır.

b)Devlet hizmeti yükümlülerinin göreve başlamalarından itibaren atandıkları birimde sözleşmeli münhal pozisyon bulunması halinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne (İl Sınav ve Kura Komisyonu) başvurarak 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçişleri yapılabilecektir. Sözleşmeli statüye geçişlerde talep edilenden az pozisyon bulunması halinde, başvuru tarih ve sayısı itibariyle öncelik sırasına göre talepler değerlendirilecektir.

2-Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.

3-Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde 657 sayılı Kanun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-a)4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.

b)Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar.

c)Devlet memuru olarak çalışmaktayken 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler. Ancak, durumlarına uygun kadronun bulunmaması ve ilgilinin talebi halinde Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına naklen atanırlar.

5-Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler ancak; Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6-Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı ünvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8-4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6. maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28. maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11-Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yandal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

12-a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

b)Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir.B-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ


1-Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerden bir mazerete (eş ve sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.

2-Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 22 nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret atama kurası formunu doldurup çıktısını alarak mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte (*),

“Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Doktor Atama ve Sicil Dairesi Başkanlığı

(C Blok 3.Kat)

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 07 Ekim 2008 Salı günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3-Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.

4-Eş ve sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 17 Ekim 2008 Cuma günü personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 17 Ekim 2008 Cuma günü başlayıp 20 Ekim 2008 Pazartesi günü saat 23:59’da sona erecektir.

5-Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar; www.yenipbs.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

6-Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru formunu notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesi ve askerlik durum belgesini,

“Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

Kura ve Toplu İşlemler Şubesi

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 22 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

7-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

8-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderen ve tercihlerine yerleştirilmeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

9-Kura yerlerine yerleştirmeler, personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 27 Ekim 2008 Pazartesi günü noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.C-MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ1-Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzman tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2-Kura başvuruları www.yenipbs.saglik.gov.tr(Personel Bilgi Sistemi) internet adresine yapılacak olup 17 Ekim 2008 Cuma günü başlayıp 20 Ekim 2008 Pazartesi günü saat 23:59’da sona erecektir.

3-Adayların www.yenipbs.saglik.gov.tr internet adresinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesi ve askerlik durum belgesini,

“Sağlık Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

Kura ve Toplu İşlemler Şubesi

Mithatpaşa Cad. No:3

Sıhhıye/ANKARA”

adresine en geç 22 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4-Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

5-Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuruya dâhil edilecektir.

6-Kura yerlerine yerleştirmeler, personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 27 Ekim 2008 Pazartesi günü noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.

7-Tercihlerine yerleştirilmeyenler genel kuraya dâhil edileceklerdir.

8-Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan personel.saglik.gov.tr internet sayfasında yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 madde hükümleri dikkate alınır.

(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,

1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2-Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3-Eşi Başasistan ve asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.b-Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;

1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu,

2-Alınan rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait ise bu kişiye (raporun ait olduğu kişi) ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi.(**) Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgâh İlmühaberi

Nüfus Cüzdan Örneği

Adli Sicil Kayıt Belgesi (Başvuru sırasında verilecek)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar başvuru sırasında vereceklerdir.)

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

Lütfen Dikkat!...


1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.


2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı; 20.10.2008
İlgili Haberler
Sözlesmeli DIs Tabibi ve Eczaci Alimi Kurasi
15.11.2010
Saglikçilara Ek Ödeme Farki Ödenecek
12.03.2009
Ilaç fiyatlari %8 oraninda zamlandi
10.03.2009
22. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülügü Kurasi
20.10.2008
Meme Kanseri Bilinçlendirme Günleri
15.10.2008
2008 KPSS-2(Saglik Bakanligi Yerlestirme Sonuçlari)
05.07.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi