Saglik Bakanligi'na Sözlesmeli Personel Alimi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
   » Personel Müdürlüğü
   » Hastaneler
   » İl Sağlık Müdürlükleri
   » Mecburi Hizmet
   » İlaç ve Eczacılık
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Saglik Bakanligi'na Sözlesmeli Personel Alimi

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 246 Diş Tabibi 32 Eczacı personel alımı yapacaktır. 31 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleştirilecek olan kura için başvurular 14-18 Temmuz 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.

Atama Yapılacak Yerler


Bakanlığımız Taşra Teşkilatında hizmet veren sağlık birimleri için, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere Kura ile (246) Diş Tabibi, (32) Eczacı olmak üzere toplam (278) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır:a) Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak suretiyle (131) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (32) adet sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,

b) Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle (115) adet sözleşmeli personel pozisyonuna ise Diş Tabibi alınacaktır.

c) Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının teşkilatı, ili, kurum adı, unvanı/branşı ve sayısı http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR1. Kura noter tarafından 31.07.2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilanen duyurulacak yer ve saatte yapılacaktır.

2. Kura sonucu yerleşenler, 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

3. Kura sonucu yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim haricindeki bir birime herhangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

4. Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

5. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), hizmet sözleşmesi örneğine ve brüt ücret cetveline personel.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

6. Halen 657 sayılı Kanun veya diğer mevzuata göre çalışanlar (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel gibi) bu pozisyonlara müracaat edebileceklerdir.

7. Ancak, bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

8. Kura sonucu, adayların yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları son tarih ve gerekli belgeler personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilanen duyurulacaktır. Yerleştirilenlerin göreve başlayabilmeleri için bu tarihe kadar istenen belgelerle birlikte yerleştirildikleri kurumlara başvurmaları zorunludur.

9. Kura sonucu yerleşenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleştirilenlerden “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar ile başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. Kuraya müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2. Bu kuraya müracaat edenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.KURA TAKVİMİ1. Kura başvuruları; www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) www.yenipbs.saglik.gov.tr (PBS) internet adresine yapılacaktır.

2. Başvurular, 14 Temmuz 2008 Pazartesi günü başlayıp, 18 Temmuz 2008 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir.

3. Kuraya başvuranların başvuru formları ile kura başvurusu için istenen diğer tüm belgeleri en geç 24 Temmuz 2008 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuruda bulunana aittir.

4. Kura 31 Temmuz 2008 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olup yer ve saati daha sonra personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


KURA İÇİN İSTENEN BELGELER1. Halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda görev yapanların görev yaptıkları birim amirine; yurt dışından müracaat edenlerin Büyükelçilik veya Konsolosluklara; diğer adayların ise notere onaylattıkları PBS Başvuru Formunu,

2. Diploma veya doktora belgesinin örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri,

3. Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak başvuru tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belgeyi,

4. Başvuru tarihinden en fazla bir ay önce, cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydını, en geç 24 Temmuz 2008 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

5. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlık yüzünden kuraya alınamayanlar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kura sonucu yerleştirilenlerden, atama için gerekli niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.


ATAMA İÇİN İSTENECEK BELGELER1. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bakanlığımız tarafından tescil edilmiş diploma veya doktora belgesinin noter onaylı örneği,

3. Türk soylu yabancıların istihdam edilebilmeleri için 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince çalıştırılabilmelerine ilişkin verilen belge,

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu, (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir)

5. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

6. Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

Sağlık Bakanlığı; 04.07.2008
İlgili Haberler
Sözlesmeli DIs Tabibi ve Eczaci Alimi Kurasi
15.11.2010
Saglikçilara Ek Ödeme Farki Ödenecek
12.03.2009
Ilaç fiyatlari %8 oraninda zamlandi
10.03.2009
22. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülügü Kurasi
20.10.2008
Meme Kanseri Bilinçlendirme Günleri
15.10.2008
2008 KPSS-2(Saglik Bakanligi Yerlestirme Sonuçlari)
05.07.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi