Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanlarının Belirlenmesi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
   » Sözleşmeli Personel
   » Sözleşmeli Personel
   » Geçici Personel
   » Geçici Personel
   » Akademik Personel
   » Akademik Personel
   » Askeri Personel
   » Askeri Personel
   » Din Hizmetleri Personeli
   » Din Hizmetleri Personeli
   » Emniyet Personeli
   » Emniyet Personeli
   » Sağlık Personeli
   » Sağlık Personeli
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanlarının Belirlenmesi

MEB il ve ilçeler bazında belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğünü değiştiriyor. Yeni düzenleme ile zorunlu çalışma yükümlülüğü okul bazında belirlenecek, ve bu işlem her 3 yılda bir değiştirilecektir.

Bilindiği gibi, ilgi Yönetmelikle bazı il ve ilçeler zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamına alınmış ve 11/6/2000 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler bu bölgelerde belirli sürelerde zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulmak suretiyle bu yerleşim yerlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

İlgi Yönetmelikte zorunlu çalışma yükümlülüğü Öngörülen il ve ilçelerin tamamı valiliklerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiş ve bugün itibarıyla ülkemizdeki il ve İlçelerin yaklaşık 2/3'ü zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler kapsamına alınmıştır. Bu durum öğretmen sirkülasyonunu zorlaştırmakta ve öğretmenlerin yer değiştirmelerini olumsuz etkilemektedir.

Bu konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Bakanlığımız yetkilileri ile personelden sorumlu il milli eğitini müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 14/7/2009 tarihinde yapılan toplantıda; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen İl ve ilçelerin durumları yeniden değerlendirilmiş ve bu yükümlülüğün öğretmen İhtiyacının karşılanması temelinde eğitim kurumu düzeyine getirilmesinin daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu noktadan harekette halen uygulanmakta olan 3 Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilmesi, ilçe sınıfları yerine eğitim kurumlan baz alınarak illerin 6 hizmet alanına ayrılması, bu hizmet alanlarından I, II. ve III. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğilim kurumlanılın zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulması, IV., V. ve VI. Hizmet Alanlarında değerlendirilecek eğitim kurumlarının ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlan olacak şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür.

Yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda İlinizdeki her eğitim kurumunun hizmet alanları; il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinden (belediyeler, il özel idareleri ve köye hizmet birliği gibi kuruluşlardan alınaeak bilgiler çerçevesinde) oluşturulacak bir komisyonca yemden
belirlenecektir.

Buna göre ilinizdeki eğilim kurumları benzerliklerine göre gruplandınlarak 6 (altı) hizmet alanının tamamına dağıtılabileceği gibi uygun görülen diğer hizmet alanlarına da dağıtılabilecektir. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına IV. V ve VI. Hizmet Alanlarında yer verilecektir.

Örneklendirmek gerekirse;
1- Bugün itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 3, Hizmet Bölgesi kapsamındaki Hakkari ilimizi ele aldığımızda; bu ilimizin eğitim kuramları öğretmen ihtiyacı ve buralarda öğretmen tutulmasmdaki zorluk derecesine göre gruplandırılarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları IV. V ve VI Hizmet Alanlarına alınabileceği gibi il ve ilçe merkezlerindeki eğitim kurumları I, II ya da III Hizmet Alanına alınabilecektir.

2- Bugün itibarıyla il ve İlçelerinin tamamı zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmayan Sakarya ilimizin eğitini kurumları altı hizmet alanına dağıtılabileceği gibi il merkezî, Sapanca ve Arifİye ilçelerinin merkezlerindeki eğilim kurumları I. Hizmet Alanında, belde ve köylerindeki eğitim kurumlan da ll.ya da III Hizmet Alanında değerlendirilebilecek, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınması teklif edilen Kaynarca ve Kocaali ilçesinin merkezindeki eğitim kurumlan l, K ya da III. Hizmet Alanında, bu ilçelerin belde ve köylerindeki eğitim kurumlan da IV , V ve VI ncı Hizmet Alanlarında değerlendirilebilecektir.

Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından mevcut 3 Hizmet Bölgesi uygulamasına devam edilecek, ancak eğitim kurumlarının belirlenmesinde aynı hizmet bölgesindeki illerimiz arasında izah edilemeyecek derecede farklılıklar bulunmamasına özen gösterilecek ve eğitim kurumlarının dahil olduğu hizmet alanlarının en az 3 yılda bir yemden değerlendirilebileceği hususuna özellikle dikkat edilecektir. Bu nedenle eğitim kurumlarının tamamım zorunlu hizmet alanı kapsamında değerlendiren valilikler bunun gerekçelerini de ayrıca bildireceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacak, buna ilaveten oluşturulacak komisyonca bölgenin özellikleri de dikkate alınabilecektir.

Bu çerçevede eğitim kurumunun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi durumu, sosyo¬ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık, ulaşım şartları göz önünde bulundurularak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının bulunduğu yerin il ya da İlçe merkezi, belde ya da koy statüsündeki yerlerde olup olmadığı yönünden herhangi bir ayrım yapılmayacaktır.

Bu kapsamda zorunlu hizmet yükümlüğü öngörülecek eğitim kurumlarının belirlenmesinde;

l- Eş durumu ya da diğer özürleri olan Öğretmenler de dahil olmak üzere öğretmenlerin görev yapacakları eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş geliş İmkanlarının bulunup bulunmadığı.

2- Öğretmen ihtiyacının, kadrolu veya sözleşmeli öğretmen bulunmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yüksek öğrenimli sayısının yeterli olup olmadığı.

3- Belirlenecek eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin kendi isteğiyle asgari ve azami ortalama olarak bu yerleşim yerinde ne kadar süre ile kaldığı,

4- Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma/i kamet/konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

5- Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı ve norm kadro durumu ile birlikte Öğretmen ihtiyacının diğer kurumlardaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamayacağı,

6- Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

7- Sağlık Kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin yerine getirilip geliri içmediği
hususları dikkate alınacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde belirlenecek eğitim kurumlan örneği ekte gönderilen Eğitim Kurumu Belirleme Formuna (EK-2) elektronik ortamda açılacak ekrana en geç 12/8/2009 tarihine kadar işlenecek ve Bakanlığımızca da onaylandıktan sonra Bakanlığımızın ve il milli eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında ilan edilecektir.

Eğitim Kurumu Belirleme Formu için tıklayınız...

Milli Eğitim Bakanlığı; 31.07.2009
İlgili Haberler
Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadroya Alınması
22.06.2010
Pamukkale Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Elamanı Alacak
04.08.2009
Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanlarının Belirlenmesi
31.07.2009
Tapu ve Kadastro'da Sözleşmeli Personel Alımı
11.11.2008
200 Sözleşmeli Bayan Vaiz Ataması
08.11.2008
Memura 2009'da %4 + %4,5 Zam
30.08.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi