Tapu ve Kadastro'da Sözleşmeli Personel Alımı
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
   » Sözleşmeli Personel
   » Sözleşmeli Personel
   » Geçici Personel
   » Geçici Personel
   » Akademik Personel
   » Akademik Personel
   » Askeri Personel
   » Askeri Personel
   » Din Hizmetleri Personeli
   » Din Hizmetleri Personeli
   » Emniyet Personeli
   » Emniyet Personeli
   » Sağlık Personeli
   » Sağlık Personeli
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

Tapu ve Kadastro'da Sözleşmeli Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne 252 adet Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır Başvurmak isteyenlerin başvurularını 22 Kasım 2008 tarihine kadar yapması gerekmektedir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına ilgili Bölge Müdürlüklerince, 06.06.1978 tarih ve 7/ 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2/b bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) GENEL ŞARTLAR


- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Erkek adayların askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.
- Başvurduğu görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak
- Lisans mezunları için 2008 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2008 yılı KPSSP94 (B) puan türü dikkate alınacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1) Büro Personeli
a)- Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
b) 2008 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak.

2-Mühendis :
a)-Üniversitelerin Harita Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
b)- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak.
c)- Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul
etmek bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

3-Kadastro Teknisyeni :
a)- Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak
b- 2008 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak.
c) -Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

4- Uzman :
a)-Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.
b) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak.

5-Tapu Arşiv Uzmanı :
a)- Yüksekokulların Kütüphanecilik veya Arşiv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak.
b)- 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak.


6- Progamcı
a)-Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Mühendislikleri mezunu veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.
b)- 2008 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş olmak
c)- Yüksek öğrenimi sırasında, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli
eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak. (Sınavı kazanan adaylardan istenecektir.)

d)- 2006, 2007 yada 2008 yılında yapılan Yabancı Dil Sınavında en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak.( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Başvurular adayın durumuna uygun boş pozisyonların bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden yalnız bir bölge müdürlüğüne ve bir unvan için şahsen ilan edildiği tarihten itibaren 24/ 11/ 2008 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Birden fazla unvan yada birden fazla Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak bu durumdaki adayın atanması yapılsa dahi ataması da iptal edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :
a) - Diploma veya mezuniyet belgesi .
b) - Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.
c) - KPSS sonuç belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru bitimi tarihi itibariyle ilgili bölge müdürlükleri her unvan için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak yapılacak puan sıralamasına göre atanmaya hak kazananların listesi Bölge Müdürlüklerince ilan edilecektir. Atanmayı hak kazanan adaylara, ilgili Bölge Müdürlüğünce tebligat yapılacak, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeler tamamlanarak adaylar şahsen ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belgeleri tam olarak teslim edenlerin atamaları personel ihtiyacı bulunan birimlerde çalıştırılmak üzere Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.

ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1-Sağlık Kurulu Raporu. ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli.)
2-Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
3-Askerlik Belgesi veya Tecilli ise Tecil Belgesi
4-6 adet fotoğraf (Yeni Çekilmiş)
5-Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)
6-Nüfus Cüzdanının Noter Tasdikli Sureti.
7-Mal Bildirimi Formu
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 suret )
9-Personel Tanıtım Formu. (Bölge Müdürlüklerince temin edilecek)

Ataması yapılacak personelin bölgelere göre dağılımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 11.11.2008
İlgili Haberler
Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadroya Alınması
22.06.2010
Pamukkale Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Elamanı Alacak
04.08.2009
Eğitim Kurumlarının Hizmet Alanlarının Belirlenmesi
31.07.2009
Tapu ve Kadastro'da Sözleşmeli Personel Alımı
11.11.2008
200 Sözleşmeli Bayan Vaiz Ataması
08.11.2008
Memura 2009'da %4 + %4,5 Zam
30.08.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi