Fakir Ailelere Kömür Yardimi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
   » Personel Dairesi
   » MTA
   » BOTAŞ
   » Demir Çelik İşletmeleri
   » TEİAŞ
   » TEDAŞ
   » DSİ
   » Kömür İşletmeleri
   » TPAO
   » TAEK
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Fakir Ailelere Kömür Yardimi

Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin karara göre; 2009 yılı içerisinde il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek olan fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilecektir.

Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2008/14488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; 2009 yılı içerisinde il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek olan fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilecektir.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (TKİ) sorumluluğu altında valiliklere teslim edilecek olan kömürün bedeli ve görev zararları 2010 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara ödenecektir. Kuruluşlara 2009 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından avans olarak ödeme yapılabilecektir.

TKİ tarafından 2003-2008 yılları arasında, 10.215.861 aileye toplam 7.429.185 ton kömür dağıtılmış olup dağıtılan kömürün toplam tutarı yaklaşık 1.424.733.120 liradır.


BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14488

Ekli “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/12/2008 tarihli ve 15916 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2008
tarihinde kararlaştırılmıştır.

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Miktar ve sevkiyat

MADDE 1 – (1) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere
bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür verilecektir.
(2) 2009 yılında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde
yapılacaktır.

Görevlendirme

MADDE 2 – (1) CİF satış esasına göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüklerince belirlenecek sevkiyat noktalarından valiliklere
gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı
geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecektir.
(2) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü, ana statüsüne
göre, ülke genelinde yerli kömür üretimi yapan üreticilerden de temin edebilecek ve kendi
sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlayacaktır.
(3) Söz konusu kömürlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü (TCDD) tarafından taşınmasına, öncelik verilecek olup ilgili kuruluşlar, TCDD ile
öncelik ve taşıma konusunda protokol yapacaklardır.

Organizasyon

MADDE 3 – (1) İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacaktır.
(2) Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler
arasında yapılacak protokolle belirlenecektir.
(3) Dağıtılacak kömürün niteliği Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.

Vergi ve harçlar

MADDE 4 – (1) Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) adı
geçen kuruluşlar tarafından ödenecektir.

Görev zararı

MADDE 5 – (1) CİF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev
zararları 2010 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili
kuruluşlara ödenecektir. Kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için, üçer aylık dönemler halinde,
2009 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme
yapılacaktır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 01.01.2009
İlgili Haberler
En büyük petrol rezervi Diyarbakir'da
27.02.2009
Fakir Ailelere Kömür Yardimi
01.01.2009
ENVER Projesi
01.08.2008
Türkiye'nin Deprem Potansiyeli
01.07.2008
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanligi’nda Sinav
15.05.2008
Tuz Gölü Dogalgaz Depolama Projesi
15.04.2007
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi