Meteoroloji'ye Personel Hizmeti Alinacaktir
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
   » Personel Dairesi
   » ÇED
   » Milli Parklar
   » Meteoroloji
   » Çevre Koruma Kurumu
   » Orman Müdürlüğü
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Meteoroloji'ye Personel Hizmeti Alinacaktir

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personel Hizmeti Alınacaktır

İhale İlanı
Personel Hizmeti Alınacaktır

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

HİZMET ALIMI hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2009/2795

1. İdarenin

a ) Adresi : Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba / Keçiören / ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 302 22 60 - 312 36123 61
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ealan@dmi.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde 4, Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nde 1 Temizlik Personeli ; Genel Müdürlük Kampüsünde; 63 Temizlik Personeli, 2 Boya- Badana Ustası, 2 Kaloriferci, 2 Sekreter, 3 Büro Elemanı, 2 Grafiker, 2 Aşçı, 5 Garson, 3 Çocuk Gelişimci ve 2 Çocuk Bakıcısı çalıştırılmak Suretiyle toplam 91 Personel ile Hizmet Alımı.

b ) Yapılacağı Yer :DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ KAMPÜSÜ, DMİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE ALANYA METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ

c ) İşin Süresi: 9 AY (275 TAKVİM GÜNÜ) 01NİSAN 2009 - 31 ARALIK 2009 TARİHİNE KADAR

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer :DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muamelat Şube Müdürlüğü ( İhale Genel Müdürlük Toplantı Salonunda,saat 10:30' da yapılacaktır.)

b ) Tarihi - Saati :10.03.2009 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

http://dmi.gov.tr/FILES/kurumsal/ilanlar/temizlik.pdf

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Levazım ve İkmal Şube Müdürlüğü İhale Servisi adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünden alınacak Vezne Alındı Makbuzu karşılığında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Levazım ve İkmal Şube Müdürlüğü İhale Servisi adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 10.03.2009 tarihi, saat 10:30 'a kadar DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muamelat Şube Müdürlüğü ( İhale Genel Müdürlük Toplantı Salonunda, saat 10:30' da yapılacaktır.) adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.Düzeltme İlanı

Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :

1- 27.01.2009 Tarihinde yayınlanan ilanın 2 a maddesinin " Hizmetin Niteliği,türü ve miktarı" başlıklı maddesinden 3 Çocuk Gelişimci ve 2 Çocuk Bakıcısı ibaresi çıkarılmıştır; Temizlik Hizmeti personel sayısı 63 kişiden 68 kişiye çıkarılmıştır.

2- İhale İlanının 4.3.3 maddesinde belirtilen Kalite ve Standartlara ilişkin belgelerden Çocuk Gelişimcisi ve Çocuk Bakıcılığı hizmetleri ibaresi çıkartılmıştır.

3- İhale ilanının 4.4 maddesinde belirtilen Benzer İş olarak Çocuk Gelişimcisi ve Çocuk Bakıcısı hizmet ibaresi çıkartılmıştır.

Meteoroloji; 10.03.2009
İlgili Haberler
Meteoroloji Müdürlügü'nde Müfettis Yardimciligi Sinavi
07.04.2009
5. Dünya Su Forumu Sona Erdi
01.04.2009
Meteoroloji'ye Personel Hizmeti Alinacaktir
10.03.2009
Marmara, Ege ve Bati Karadeniz'de Firtina!
10.03.2009
Sultansazligi Plansizliktan Kurtuldu
20.07.2008
Çevre ve Orman Bakanligi’na 4/B’li Alimi
16.06.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi