Meteoroloji Müdürlügü'nde Müfettis Yardimciligi Sinavi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
   » Personel Dairesi
   » ÇED
   » Milli Parklar
   » Meteoroloji
   » Çevre Koruma Kurumu
   » Orman Müdürlüğü
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Meteoroloji Müdürlügü'nde Müfettis Yardimciligi Sinavi

Devlet Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 3-4 Haziran tarihlerinde sözlü Müfettiş Yardımcılığı Sınavı düzenlenecektir. Sınava başvuru işlemlerinin 20 Mayıs 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3 adet müfettiş yardımcılığı kadrosu için sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Alınacak müfettiş yardımcılarının meslek grupları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1. Grup: Meteoroloji Mühendisliği mezunları arasından 1 adet,

2. Grup: Hukuk Fakültesi mezunları arasından 1 adet,

3. Grup: Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından 1 adet.

1 - Sözlü sınava katılabilme şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda isimleri belirtilen fakültelerden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanan fakülte ve yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli bulunmak,

d) 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2007 veya 2008 yılında yapılan KPSS'de; Meteoroloji Mühendisliği kontenjanından sınava girecek adaylarca (KPSSP5), Hukuk Fakültesi kontenjanından sınava girecek adaylarca (KPSSP103), yukarıda belirtilen diğer bölüm kontenjanlarından sınava girecek adaylarca (KPSSP67) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

Her gruptan alınacak müfettiş yardımcısı sayısının 5 katı olan 15 aday en yüksek puan alandan başlamak suretiyle belirlenerek sınava çağırılacak ayrıca her bir grup itibariyle son sıradaki ile puanları aynı olan adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

2 - Başvuru sırasında istenilen belgeler:

a) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, (*)

c) Yüksek öğrenim bitirme belgesinin aslı ya da tasdikli sureti, (*)

d) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da tasdikli sureti, (*)

e) Başvuru sahibinin kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Özgeçmişte, ana ve baba adları ile meslekleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okullar ve yerleri, mezun olduktan sonra yaptığı işler ve halen ne işle meşgul olduğu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ile telefon numaraları belirtilecektir.),

f) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

g) C. Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi, (**)

h) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, (**)

i) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapabilmesine elverişli olduğuna dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu. (***)

İstekliler Başvuru Formunu, Teftiş Kurulu Başkanlığının "Kütükçü Alibey Cad. No: 4 Kalaba/Ankara" adresine gelerek elden ya da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün www.dmi.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

3 - Başvuru şekli, yeri ve tarihi:

Başvurular 13 Nisan 2009-20 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava katılabilmek için Başvuru Formu ve istenen belgeler, en geç 20 Mayıs 2009 saat 17.00'ye kadar ulaşacak şekilde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosuna teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda sureti gönderilen belgelerin mutlaka noter onaylı olması gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı binasının girişine asılacaktır. Adaylara, sınav giriş yeri, günü ve saatini gösteren Sınav Giriş Belgesi, adayın isteğine göre elden verilecek ya da adreslerine gönderilecektir. Adaylar sınava gelirken yanlarında giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport) bulunduracaklardır.

4 - Bildirimlerin sorgulanması ve adaylar hakkında araştırma yapma:

Teftiş Kurulu Başkanlığınca adayların başvuru sırasında yaptıkları bildirimlerin doğruluğu ile müfettişlik yapabilecek vasıf ve karaktere sahip olup olmadıklarına ilişkin olarak araştırma ve inceleme yapılacaktır.

5 - Sözlü sınav tarihi ve yeri:/b>

Sözlü sınav, 03-04 Haziran 2009 tarihlerinde Devlet Meteoroloji. İşleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

6 - Sınavın şekli ve konuları:

Sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali, kamu yönetimi ve meslekleri ile ilgili teknik bilgileri yanında, zeka ve intikal süresi, ifade kabiliyeti, tavır ve hareketleri gibi özellikleri de değerlendirilecektir.

7 - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi:

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için sözlü sınavda en az (70) puan alınması gerekir. Başarı sıralaması, en yüksekten başlamak üzere, KPSS ve sözlü sınav notları toplamının basit aritmetik ortalamasına göre yapılır. Puan eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavını kazananlar en yüksek puandan başlayarak atanırlar.

Müfettiş yardımcılığına alınmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar Kurumun internet sitesinde yayımlanacak, asil adayların adreslerine ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

Belirlenen gruplarda ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde boş kalan kontenjanlar, sınav komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün Onayı ile diğer gruplardan sınava girip başarılı olmuş adaylardan başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Tam ilan metni için tıklaıyınız

Başvuru formu

Meteoroloji Müdürlüğü; 07.04.2009
İlgili Haberler
Meteoroloji Müdürlügü'nde Müfettis Yardimciligi Sinavi
07.04.2009
5. Dünya Su Forumu Sona Erdi
01.04.2009
Meteoroloji'ye Personel Hizmeti Alinacaktir
10.03.2009
Marmara, Ege ve Bati Karadeniz'de Firtina!
10.03.2009
Sultansazligi Plansizliktan Kurtuldu
20.07.2008
Çevre ve Orman Bakanligi’na 4/B’li Alimi
16.06.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi