Gida Güvenliginde AB Standartlarina Geçiliyor
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
   » Personel Müdürlüğü
   » Köy Hizmetleri
   » Tarım İşletmeleri
   » Toprak Mahsulleri Ofisi
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Gida Güvenliginde AB Standartlarina Geçiliyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı "Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" ile AB standartlarına geçiyor. Proje, gıda denetimlerinin AB standartlarında gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Gıda güvenliği bilgi sisteminin oluşturulacağı projeyle, ilgili birimler arasında hızlı bir iletişim ve koordinasyon sağlanacak. Proje ayrıca gıda denetçilerine özellikle son günlerde gündemde olan kızartma yağları gibi insan sağlığına risk teşkil eden gıda maddelerinin gıda güvenliği açısından uygunluğunun tespiti gibi konularda anında karar verme imkânı da getiriyor.

"Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Koruma Kontrol Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, tarım il müdürleri ve çok sayıda üst düzey bürokratın katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Ankara Tarım İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Koruma Kontrol Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ve Tarım İl Müdürü Mustafa İslamoğlu bir konuşma yaptı. Gıda güvenliği alanında AB mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum çalışmalarının süreklilik halinde devam ettiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil,

"Gıda güvenliği ile ilgili olarak Bakanlığımızın öncelikleri şunlardır;

1) Gıda güvenliği ve kontrolü sisteminin güçlendirilmesi, etkinleştirilmesi ve AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi
2) Gıda güvenliğine ilişkin bildirimlerle ilgili bilgi teknolojisi sisteminin yazılım ve donanımla birlikte oluşturulması ve ulusal düzeyde gıda güvenliğiyle ilgili tüm birimlerin katılımıyla bildirim sistemin uygulanması
3) Gıda kontrolörleri/gıda denetçilerinin etkin gıda kontrolü uygulamaları ve AB mevzuatının benimsenmesi konusunda eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlere ilaveten teknik olarak gerekli donanımların sağlanması,
4) Gıda güvenliği konusunda üretici ve tüketici birlikleri ve ilgili sektörlerle işbirliğinin arttırılmasıdır.

Proje, bu öncelikler dahilinde hazırlanmıştır" dedi.

Koruma Kontrol Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ise yaptığı konuşmada, proje ile Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kontrol sisteminde etkinliğin artırılması ve bu sistemin uygulanması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra Teşkilatının mevcut yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydederek, ilgili konularda özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesinin de hedeflendiğini kaydetti. Aydemir, proje kapsamında AB standardında gıda güvenliği sisteminin oluşturulmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 81 İl Müdürlüğü ve 40 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde gıda güvenliği ve kontrolünde elde edilen bilgilerin elektronik ortamda düzenlenmesini içeren yazılı sistem çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların sona ermesi ile birlikte Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi oluşturulacak.

• Gıda Güvenliği Bilgi Sistemini içerecek Bilgi İşlem Teknolojileri için 81 İl Müdürlüğüne (Kontrol Şubesi), 40 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne ve merkezde Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne 630 bilgisayar ve gıda ithalatı işlemlerinden sorumlu İl Müdürlüklerinde gıda denetçilerine görev esnasında kolaylık sağlaması amacıyla 175 adet dizüstü bilgisayar temin edildi.

• Gıda güvenliği ve kontrolünde AB standartlarına uygun denetim ve numune alma sitemine geçmek için temin edilen ekipmanlar:

Gıda Denetçileri tarafından denetimler sırasında kullanılacak olan termometre, pH-metre, higrometre, lazer termometre, su aktivite cihazı, refraktif indeks gibi taşınabilir küçük cihazlar

Kızartma yağlarının gıda güvenliği açısından uygunluğunu yerinde tespit edebilen taşınabilir cihaz

Numune alma kapları, donanımları

Gıda denetçileri için gerekli olan koruyucu kıyafetler (önlük, bone, maske, galoş vb.)

Numunenin takibinin ve güvenliğini sağlamak için AB standartlarında yeni bir numune muhafaza ve numaralandırılmış kilitli mühür sistemi.

Ekipmanların kullanımı, bakımı ve kalibrasyonunu konusunda ise gıda denetçilerine yönelik 81 il müdürlüğünde verilen eğitimler devam ediyor.

AB standartlarındaki yeni sisteme geçişi sağlayacak projenin faydaları

Ülkemizde gıda güvenliği ve kontrolü sisteminin etkinliği artırılarak teknik ve idari altyapı güçlendirilecek.

Alınan denetçi cihazları ve numune alma ekipmanları ile AB standartlarında denetim, numune alma, muhafaza ve numaralandırılmış kilitli mühür sistemine geçilecek.

Bu şekilde numunelerin izlenmesi, tekniğine uygun olarak muhafaza edilmesi ve taşınması sırasında güvenliğinin temini sağlanarak, AB normlarında uygulamalara başlanacak.

Denetim/kontrol yapılan gıda işyerlerinde, gıda güvenliği kapsamında oluşabilecek riskleri yerinde tespitinde kullanılacak olan cihazlar gıda denetçilerinin teknik becerilerine destek olacak. Özellikle bazı cihazların kullanımı ile yerinde denetimde numune almaya gerek kalmadan denetimler kısa sürede sonuçlanacak veya numunelerin imhasına karar verilebilecek.

Özellikle son günlerde gündemde olan kızartma yağları gibi insan sağlığına risk teşkil eden gıda maddelerinin gıda güvenliği açısından uygunluğunun tespiti gibi konularda gıda denetçileri tarafından anında karar verilebilecek.

Gıda güvenliğine ilişkin bildirimlerle ilgili bilgi teknolojisi sisteminin (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi-GGBS) yazılım ve donanımla birlikte oluşturulması sağlanacak. Bu şekilde gıda kontrol ve denetime dair tüm istatistiksel verilerin bilgisayar ortamında toplanması ve değerlendirilmesi temin edilerek ihtiyaç duyulan veri tabanı oluşturulacak. Aynı zamanda 81 İl Müdürlüğü, Laboratuvar ve Merkez arasında hızlı iletişim ve koordinasyon sağlanacak. AB RASFF (Hızlı Alarm Sistemi) ile entegrasyon ve Yurtiçi Gıda ve Yemlerde Hızlı Alarm Siteminin kurulması da bu kapsamda sağlanacak.

Riske dayalı gıda denetiminin uygulanması ile denetimin sorunlu işletme ve ürünlere kaydırılması sonucunda etkinliği arttırılmış gıda denetim sistemi, dürüst çalışan gıda işletmecisini ve adil rekabeti koruyacak, aynı zamanda tüketicilere daha güvenli gıda arzının teminini sağlayacak.

Toplantıda gıda denetçilerine ekipmanları da dağıtıldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 13.04.2007
İlgili Haberler
KPSS-2011/4 Tarim ve Köyisleri Bakanligi Atama Basvurulari
16.02.2011
2008 Yili Findik Alim Fiyatlari
30.08.2008
Gida Güvenliginde AB Standartlarina Geçiliyor
13.04.2007
Tarim ve Kirsal Kalkinmayi Destekleme Kurumu kuruluyor
15.03.2007
Iran ile tarimda isbirligi
13.03.2007
Tarim ve Köyisleri Bakanligi Stajyer Kontrolör Alimi
10.03.2007
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi