Denizli'de Sözlesmeli Aile Hekimi Alimi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
   » Personel Müdürlüğü
   » Hastaneler
   » İl Sağlık Müdürlükleri
   » Mecburi Hizmet
   » İlaç ve Eczacılık
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Denizli'de Sözlesmeli Aile Hekimi Alimi

Denizli'de 25.12.2006 tarihinde aile hekimliği sistemine geçilmiş olup yapılan yerleştirmeler sonucunda boş olan pozisyonlara kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerden açıktan atama ile sözleşmeli aile hekimi alınacaktır.

09.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2.Fıkrasının alt bendinde "Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; yukarıdaki şartları taşıyan ve aile hekimi olarak sözleşme imzalamak isteyen halen kamuda çalışmayan ülke genelindeki tüm uzman tabip ve tabipler www.denizli.saglik.gov.tr adresinden yayınlanan İlimizdeki boş aile sağlığı bölgeleri için müracaat edebileceklerdir.

Müracaat etmek isteyen uzman tabip ve tabipler istenen belgeler ile birlikte 26.02.2007 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Boş Olan Aile Hekimliği Bölgeleri için tıklayınız...

28.02.2007 Çarşamba günü, Saat:15.00'de Müdürlüğümüz 4. kat Eğitim Salonunda 4. Aile Hekimliği Yerleştirmesi yapılacaktır.

BU 4. AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRMELERİNE SADECE AÇIKTAN ATAMA İLE ATANACAK OLAN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN UZMAN TABİP VE TABİPLER MÜRACAAT EDECEKTİR.


657 Sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNUN


Madde 48 - (Değişik: 12.5.1982 - 2670/14 md.)
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 10.1.1991 - 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (.)(1) akıl hastalığı (.)(1) bulunmamak.

Bu bentte yer alan "vücut veya" ile "veya vücut sakatlığı ile özürlü" ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
AİLE HEKİMİ OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN UZMAN TABİP VE TABİPLERDEN İSTENECEK BELGLER

Noter Onaylı Diploma veya Mezuniyet Belgesi
Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurul raporu
Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan sabıka kaydı
Prim ödemek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştığı yerleri ve süreleri gösterir belge
Daha önce kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar için bu hizmet süresini gösterir belge

Sağlık Bakanlığı; 22.02.2007
İlgili Haberler
Sözlesmeli DIs Tabibi ve Eczaci Alimi Kurasi
15.11.2010
Saglikçilara Ek Ödeme Farki Ödenecek
12.03.2009
Ilaç fiyatlari %8 oraninda zamlandi
10.03.2009
22. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülügü Kurasi
20.10.2008
Meme Kanseri Bilinçlendirme Günleri
15.10.2008
2008 KPSS-2(Saglik Bakanligi Yerlestirme Sonuçlari)
05.07.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi