Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nda Stajyer Kontrolörlük Sinavi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nda Stajyer Kontrolörlük Sinavi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü açık bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosu için 1 Ağustos 2009 Cumartesi günü giriş sınavı yapacaktır.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosu için 01 Ağustos 2009 Cumartesi günü giriş sınavı yapılacaktır.
1- Sınava Giriş Şartları:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilimler, yönetim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler fakültelerini veya yüksek okullarını ya da bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarını bitirmiş olmak,
c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
ç) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,
e) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,
f) Yapılacak inceleme sonucunda, Kontrolörlük için uygun karakter ve niteliğe sahip bulunduğu anlaşılmış olmak,
g) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında (A grubu ve öğretmenlik) (KPSSP 51) 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvuranlardan en yüksek puan alan 180 kişiye sınava giriş belgesi verilecek ve sınava çağrılacaktır)
koşulları aranır.
2- Sınav İçin İstenilen Belgeler:
a) KPSS sonuç belgesi aslı ya da onaylı örneği, (Not: 2007 Yılı KPSS sonuç belgesi geçerli olmayacaktır.)

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
c) Baba ve annesinin adları ile meslek ve işlerinin, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulların adları ile yerlerinin, varsa yüksek öğreniminden sonra yaptığı işlerin, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve soyadları ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi,
ç) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
Yazılı sınavı başarmış olan adaylar, sözlü sınava katılabilmek için aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadırlar.
a) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,
b) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya yazılı sınav tarihi itibariyle ertelenmiş olduğunu veyahut muaf olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği,
c) Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınmış, yazılı sınav tarihinden en fazla üç ay önceki tarihli sabıkasızlık belgesi ,
ç) Görev yapmasına engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.
3- Sınav Şekli ve Konuları:
Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır ve Ankara'da yapılır. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır. Yazılı sınavı kazananlar daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağrılacaklardır. Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir. Adayın başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden verilen sözlü sınav notu ortalamasının 70'den aşağı olmaması şarttır. Stajyer Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavı sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.
Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asil aday olarak, sıralamada asil adaylardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir.
Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; sözlü sınav notu yüksek olan, sözlü sınav notlarının da eşitliği halinde, yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.
Asil veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu müktesep hak teşkil etmez.
Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:
A - EKoNOMİ-MALİYE GRUBU:
a) Ekonomi teorileri,
b) Milli gelir,
c) Ekonomi politikaları,
d) İşletme ekonomisi (yönetim, üretim, finans, pazarlama),
e) Kamu gelir ve giderleri,
f) Bütçe, maliye politikası,
g) Devlet Borçları.

B - HUKUK GRUBU:
a) T.C. Anayasası (genel esaslar, mali ve ekonomik hükümler),
b) Medeni hukuk (başlangıç, şahsın hukuku),
c) Borçlar hukuku (genel hükümler),
ç) Ticaret hukuku (genel hükümler, anonim şirketlere ilişkin hükümler, kıymetli evrak),
d) İcra iflas kanununun şirketlerin iflasıyla ilgili hükümleri,
e) İdare hukuku (genel esaslar, idari yargı, disiplin hukuku),
f) Ceza hukuku (genel esaslar, devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler, ammenin itimadı ve mal aleyhinde işlenen
ürümler),
g) Kooperatifler hukuku ve ilgili yasalar.

C - MUHASEBE GRUBU:
a) Genel muhasebe, şirketler muhasebesi,
b) Bilanço ve mali tablolar analizi.

D - YABANCI DİL
İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.

4- Başvuru şekli ve sınav yeri:
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İş Talep Formu ile başvururlar. İş Talep Formu'na “Sınav İçin İstenilen Belgeler” başlığını taşıyan ikinci maddedeki belgeler eklenir.

İsteklilerin İş Talep Formunu Ankara'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nden (Eskişehir Yolu 7. Km.4. Kat Oda No: 403), Ankara dışında ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden ve www.sanayi.gov.tr adresinden temin etmeleri mümkündür.
Sınava giriş başvurusu “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km.4. Kat Oda No: 403 ANKARA” adresine şahsen veya postayla yapılacaktır. Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2009 Pazartesi günü mesai saati bitimidir.
Postadaki gecikmeler ile eksik belgelerle yapılmış başvurular dikkate alınmayacaktır.
Aday Belgesi Bakanlığımız (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir.
Sınav 01 Ağustos 2009 Cumartesi günü saat 09:30 'da başlayacak ve toplam 4 grup 2 oturum halinde yukarıdaki adresteki Bakanlığımız yemekhanesinde yapılacaktır. Adaylar sınav günü saat 09:00 'da sınav mahallinde hazır bulunacaklardır.

Sınavda Aday Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) bulundurulması gerekmektedir.
Sınavla ilgili daha detaylı bilgiler (0.312) 219 65 14 veya (0.312) 219 65 00 / 2403 nolu telefonlardan temin edilebilir.

; 25.06.2009
İlgili Haberler
Vergi Denetmen Yardimciligi Sinavi
30.09.2009
Gazi Üniversitesi Ögretim Elemani Alimi
04.08.2009
Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nda Stajyer Kontrolörlük Sinavi
25.06.2009
Güngören Belediyesine’ne Özürlü Personel
30.07.2008
Izmir Il Özel Idaresi’ne Özürlü Personel
30.07.2008
Defterdar Yardimciligi Sinavi
25.02.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi