Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınavı
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Eğitime Destek
Daha iyi bir eğitim için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Güncel
 » Siyaset
 » Siyaset
 » Dünya
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet
 » E-Devlet

Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığına 500 Vergi Denetmen Yardımcısı alınacak. 21 Kasım tarihinde yapılacak sınav için başvurular 19-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
- Görev Yeri: Vergi Dairesi Başkanlığı
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Denetmen Yardımcılığı, 500 kişi
- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP 49 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olanlar katılabilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 4000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 4000 aday giriş sınavına alınacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 4000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 28–29 Haziran 2008 ve 27–28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları.

II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü 21Kasım 2009 (Cumartesi ) Ankara’da yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,
- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
- Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,
- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ
- Başvurular, 19 Ekim 2009 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2009 tarihinde sona erecektir.
- Başvurular, “Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.
- Başvuru Formu, elektronik ortamda ya da şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa iletilebilir. Başvurular, esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp adresinde yer alan A Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilir.
- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 30 Ekim 2009 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI
- Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları şunlardır:
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2- Hukuk Grubu
- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
3- İktisat Grubu
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Uluslararası İktisat
- İşletme İktisadı
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
4- Maliye Grubu
- Maliye Politikası
- Kamu Maliyesi
- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
5- Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Şirketler Muhasebesi

VI- DEĞERLENDİRME
- Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
- Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.
- Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur.
- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR
- Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
- Sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini aday üzerinde bulunduracaktır.
- İlan olunur.

Gelir İdaresi Başkanlığı; 30.09.2009
İlgili Haberler
Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınavı
30.09.2009
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı
04.08.2009
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda Stajyer Kontrolörlük Sınavı
25.06.2009
Güngören Belediyesine’ne Özürlü Personel
30.07.2008
İzmir İl Özel İdaresi’ne Özürlü Personel
30.07.2008
Defterdar Yardımcılığı Sınavı
25.02.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi